ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​តើ​កម្ពុជា​ចាំ​បាច់​ត្រូវ​ការ​គំរូ​ប្រជា​ធិប​តេយ្យ​បែប​ថ្មី​ដែរ​ទេ​?​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

អ្នក​នយោ​បាយ អ្នក​វិភាគ និង​អ្នក​ជំនាញ​ទំនាក់​ទំនង​អន្តរ​ជាតិ​នៅ​កម្ពុជា​ បាន​គាំទ្រ​ការ​លើក​ឡើង​របស់​លោក មហាធៀ នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ម៉ាឡេ​ស៊ី​ដែល​ទាញ​យក​ភាព​រុង​រឿង​នៃ​សម័យ​មហា​នគរ​ផ្សារ​ភ្ជាប់​នឹង​ការ​អនុវត្ត​លទ្ធិ​ប្រជា​ធិប​តេយ្យ​នៅ​កម្ពុជា នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​។ ប៉ុន្តែ​យ៉ាង​ណា​មិញ​សម្រាប់​អ្នក​វិភាគ​និង​អ្នក​នយោបាយ​មួយ​ក្រុម​ទៀត​មើល​ឃើញ​ផ្សេង​ថា ការ​ផ្ដល់​តម្លៃ​របស់​បញ្ញា​វ័ន្ត​លើ​ដំណើរ​ការ​អនុ​វត្ត​ប្រជា​ធិបតេយ្យ​នៅ​កម្ពុជា ជា​រឿង​ធម្មតា តែ​អ្វី​សំខាន់​គឺ​ការ​យល់​ដឹង​របស់​ពល​រដ្ឋ​ទៅ​វិញ​ទេ​។ ដូច្នេះ​កម្ពុជា​គួរ​យក​គំរូ​ស្តង់​ដា​ប្រជាធិបតេយ្យ​តាម​អាមេរិក លោក​ខាង​លិច ឬ​តាម​ស្ថាន​ភាព​សង្គម​ជាក់​ស្តែង​ឬ​យ៉ាង​ណា? សម្រាប់​អ្នក​នយោ​បាយ​ខ្មែរ​អះ​អាង​ថា ដំណើរ​ការ​ប្រជា​ធិបតេយ្យ​នៅ​កម្ពុជា ឈរ​លើ​ស្មារតី​នៃ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​សន្តិ​ភាព​ទីក្រុង​ប៉ារីស​២៣​តុលា​។ 

ទង់ជាតិកម្ពុជា (រូបតំណាង)
ទង់ជាតិកម្ពុជា (រូបតំណាង) @Internet
មើលវគ្គផ្សេងទៀត