ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​តើ​កម្ពុជា​នឹង​អាច​ទាញ​ផល​ចំណេញ​អ្វីខ្លះ បើ​សិន​អា​ស៊ាន​សម្រេច​បាន​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ពាណិជ្ជ​កម្ម​សេរី​ RCEP​?​

សំឡេង ០៩:៤២
ទីក្រុងភ្នំពេញ
ទីក្រុងភ្នំពេញ @Internet

កិច្ច​ប្រជុំ​កំពូល​អាស៊ាន​លើក​ទី​៣៥ កំពុងធ្វើឡើងនៅក្នុង​ទីក្រុង​បាងកកប្រទេស​ថៃ ដោយ​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពី​បណ្ដា​មេ​ដឹក​នាំ​អាស៊ាន​ទាំង​១០​ រួម​នឹងថ្នាក់​ដឹក​នាំ​នៃ​​ប្រទេស​ជា​ដៃគូ​ផ្សេង​ទៀត។ ក្នុង​ចំណោម​ប្រធាន​បទ​ជា​ច្រើន បញ្ហា​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជ​កម្ម​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​សេដ្ឋកិច្ច​ថ្នាក់​តំបន់​គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយRCEP ក៏​ត្រូវ​បាន​លើក​ឡើង​ធ្វើ​ប្រធាន​បទ​សំខាន់​ក្នុង​ការ​ជជែក​ពិភាក្សា​គ្នា​ផង​ដែរ​។ ដូច្នេះ​តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ពាណិជ្ជ​កម្ម​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​សេដ្ឋកិច្ច​ថ្នាក់​តំបន់​គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយRCEP? បើ​សិន​អាស៊ាន និង​ប្រទេស​ដៃ​គូ​សម្រេច​បាន​នូវ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​នេះ តើ​កម្ពុជា​អាច​ទាញ​បាន​ផល​ចំណេញ​អ្វីខ្លះ​ដែរ​?