​ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​សុខ​ចិត្ត​ខ្ចី​ប្រាក់​ឯក​ជន ដើម្បី​ព្យា​បាល​ជំងឺ​?​

សំឡេង ១១:១៦
ប្រជាជនដែលកំពុងសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ (រូបភាពទូទៅ)
ប្រជាជនដែលកំពុងសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ (រូបភាពទូទៅ) @Internet

សាកល​វិទ្យាល័យ​មួយ​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី បាន​ចេញ​ផ្សាយ​របាយការណ៍​សិក្សា​មួយ​កាល​ពីថ្ងៃទី ០៥ វិច្ឆិកា បង្ហាញ​ថា ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​ប្រមាណ​ជា​ជិត​៣០% បាន​ខ្ចី​ប្រាក់​ពី​ផ្នែក​ឯក​ជន ដើម្បី​យក​មក​ព្យាបាល​ជំងឺ​។ បន្ថែម​លើ​នេះ របាយ​ការណ៍​ក៏​បង្ហាញ​ដែរ​ថា កម្ពុជា​ជា​ប្រទេស​មួយ​ដែល​ពលរដ្ឋ​ចំណាយ​ប្រាក់​ហោប៉ៅ​ខ្លួន​ឯង​ច្រើន​ជាង​គេ ដើម្បី​យក​មក​ព្យា​បាល​ជំងឺ ក្នុង​ចំណោម​ប្រទេស​នៅ​តំបន់​អាស៊ាន​។ តើ​ហេតុ​អ្វី?