ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​តើ​ជា​ទម្លាប់​ឫ​បច្ចេកទេស​ដែល​រដ្ឋា​ភិបាល​ខ្មែរ​និង​អង្គការ​អន្ត​រ​ជាតិ​មើល​បញ្ហា​សេរី​ភាព​នៅ​កម្ពុជា​ខុស​គ្នា​?​

សំឡេង ១១:២៦
ទង់ជាតិកម្ពុជា (រូបតំណាង)
ទង់ជាតិកម្ពុជា (រូបតំណាង) @Internet

អង្គការ​ឃ្លាំ​មើល​សេរីភាព​ពិភព​លោក Freedom House នៅ​ដើម​សប្តាហ៍​នេះ​បាន​ចេញ​របាយការណ៍​ស្តី​ពី​សេរី​ភាព​លើ​ពិភពលោក​ឆ្នាំ​២០១៩ ដោយ​បាន​ដាក់​ចំណាត់​ថ្នាក់​កម្ពុជា​ជា​ប្រទេស​គ្មាន​សេរីភាព ពោល​គឺ​ទទួល​បាន​ត្រឹម​២៦​ពិន្ទុ លើ ១០០​ពិន្ទុ​ប៉ុណ្ណោះ​។ រដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា មិន​អាច​ទទួល​យក និង​មិន​ឱ្យ​តម្លៃ​លើ​ការ​ចាត់​ចំណាត់​ថ្នាក់​កម្ពុជា​លើ​ផ្នែក​សេរីភាព​នេះ​ឡើយ​។ តើ​នេះ គឺ​ជា​ទម្លាប់​របស់​រដ្ឋា​ភិបាល​ដែល​តែង​តែ​ទាត់​ចោល ឫ​ក៏​រដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា និង​អង្គការ​អន្តរជាតិ​មាន​បច្ចេកទេស​វាស់​សេរីភាព​ខុស​គ្នា​?