ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​លទ្ធ​ផល​បាក់​ឌុប​បង្ហាញ​ពី​គម្លាត​សមត្ថ​ភាព​សិស្ស​ទីក្រុង​និង​ជន​បទ​?​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ការ​ប្រកាស​លទ្ធ​ផល​បាក់​ឌុប​ឆ្នាំ​២០១៩ បង្ហាញ​ថា​ចំនួន​សិស្ស​ទទួល​បាន​និទ្ទេស A មាន​ការ​កើន​ឡើង​ដល់​ ៤៤៣​នាក់ ធៀប​នឹង​ឆ្នាំ​មុន ​ដែល​មាន​តែ​៤០៨​នាក់​ ខណៈ​បេក្ខជន​ជិត​៧០​ភាគ​រយ​បាន​ប្រឡង​ជាប់​។ សង្គម​ស៊ីវិល​បាន​បង្ហាញ​ការ​ស្វាគមន៍​ចំពោះ​លទ្ធ​ផល​នៃ​ការ​កែ​ទម្រង់​ប្រឡង​បាក់​ឌុប ដែល​ផលិត​បាន​សិស្ស​និទ្ទេស​ខ្ពស់​បាន​ច្រើន​ពី​មួយ​ឆ្នាំ​ទៅ​មួយ​ឆ្នាំ ប៉ុន្តែ​បារម្ភ​ពី​គម្លាត​សមត្ថ​ភាព​សិស្ស​នៅ​តាម​បណ្តា​ខេត្ត​ និង​ក្រុង​ភ្នំពេញ ដែល​ទទួល​បាន​និទ្ទេស​A​ច្រើន​ជាង​គេ​។ 

បេក្ខជនដែលត្រូវប្រលង កំពុងធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងមណ្ឌលប្រលង (រូបភាពឯកសារ)
បេក្ខជនដែលត្រូវប្រលង កំពុងធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងមណ្ឌលប្រលង (រូបភាពឯកសារ) @Internet
មើលវគ្គផ្សេងទៀត