​តើ​គួរ​ច្របាច់​ចូល​គ្នា​តែ​មួយ​រ​​វាង​ក្រសួង​កសិកម្ម​និង​ធន​ធាន​ទឹក ​ខណៈ​មាន​ការ​រអ៊ូ​អំពី​ការ​ងារ​គ្នា​?​

សំឡេង ១២:១៧
តើគួរច្របាច់ចូលគ្នាតែមួយរវាងក្រសួងកសិកម្មនិងធនធានទឹក ខណៈមានការរអ៊ូអំពីការងារគ្នា?
តើគួរច្របាច់ចូលគ្នាតែមួយរវាងក្រសួងកសិកម្មនិងធនធានទឹក ខណៈមានការរអ៊ូអំពីការងារគ្នា? @RFI

ថ្លែង​ប្រាប់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ​RFI រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​កសិកម្ម លោក វេង សាខុន មាន​កង្វល់​ចំពោះ​ការងារ​មួយ​ចំនួន​ជាន់​គ្នា​ជាមួយ​ក្រសួង​ធន​ធាន​ទឹក​។ ការងារ​ជាន់​គ្នា​រវាង​ក្រសួង​ទាំង​ពីរ​ផ្ដោត​ទៅ​លើ​វិស័យ​កសិកម្ម​។ សម្រាប់​អ្នក​ធ្វើ​ការ​ផ្នែក​កសិកម្ម​មើល​ឃើញ​ដូច​គ្នា​នឹង​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​កសិកម្ម​ដែរ តែ​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ក្រសួង​ធន​ធាន​ទឹក​បដិសេធ​។ ប៉ុន្តែ​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ តើ​គេ​គួរ​ច្របាច់​ចូល​គ្នា​តែ​មួយ​រវាង​ក្រសួង​ទាំង​ពីរ​នេះ​ឬ​ទេ​?