​អ្នក​សារ​ព័ត៌​មាន​កម្ពុជា​លើក​ឡើង​ពី​បញ្ហា​ប្រឈម​ផ្សេងៗ​គ្នា មុន​ជួប​លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី ​ហ៊ុន សែន​

សំឡេង ១២:០០
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន @FB

 លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី ហ៊ុន សែន​ នឹង​ជួប​សំណេះ​សំណាល​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ជា​លើក​ទី​ ៤ ជាមួយ​អ្នក​សារ​ព័ត៌មាន​ក្នុង​ស្រុក​នៅ​ថ្ងៃទី ១៤ ខែ​ មករា ឆ្នាំ​ ២០២០ នៅ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​កោះ​ពេជ្រ​។ សម្រាប់​ឆ្នាំ​នេះ​លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​នឹង​ស្តាប់​សំនួរ ក៏​ដូច​ជា​សំណូម​ពរ ពី​អ្នក​សារ​ព័ត៌មាន ប៉ុន្តែ​សំណូម​ពរ​ទាំង​នោះ​ត្រូវ​ធ្វើ​ឡើង​តាម​រយៈ​ក្រសួង​ព័ត៌​មាន​។ តើ​អ្វី​ខ្លះ​ជា​សំណូម​ពរ និង​បញ្ហា​របស់​អ្នក​កាសែត​?