ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

តើ​កម្ពុជា​អាច​គោរព​តាម​លក្ខខណ្ឌ​អាមេរិក​បាន​ដែរ​ឬ​ទេ ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ជំនួយ​ជាង​១០០​លាន​ដុល្លារ​?

សំឡេង ១០:៤៩
កម្ពុជា និង អាមេរិក (រូបភាពតំណាង)
កម្ពុជា និង អាមេរិក (រូបភាពតំណាង) @Twitter

អ្នក​នាំ​ពាក្យ​គណ​បក្ស​កាន់​អំណាច និង​អ្នក​តាម​ដាន​នយោបាយ​នៅ​កម្ពុជា យល់​ស្រប​គ្នា​ថា ការ​ដាក់​លក្ខ​ខណ្ឌ​របស់​សហ​រដ្ឋ​អាមេរិក ជា​ថ្នូរ​នឹង​ជំនួយ​ជាង​១០០​លាន​ដុល្លារ គឺ​កម្ពុជា​អាច​ធ្វើ​បាន​។ ការ​លើក​ឡើង​យ៉ាងដូច្នេះ គឺ​បន្ទាប់​ពី​គណៈ​កម្មការ​កំណត់​ថវិកា​ចំណាយ​នៃ​ព្រឹទ្ធ​សភា​អាមេរិក​បាន​អនុម័ត​ថវិកា​របស់​ក្រសួង​ការ​បរទេស​អាមេរិក​សម្រាប់​ចាយ​វាយ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២០ ក្នុង​នោះ​ក៏​មាន​គ្រោង​ខ្ទង់​ចំណាយ​សម្រាប់​ជួយ​ដល់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ផង​ដែរ​។