​អ្នក​ឃ្លាំ​មើល​៖ ​បើ​អនុវត្ត​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ ​នោះ​ច្បាប់​ស្តី​ពី​សំណង់ ​នឹង​គ្រប់​គ្រង​សណ្តាប់​ធ្នាប់​សំណង់​បាន​ល្អ​

សំឡេង ០៩:៤២
វិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាសព្វថ្ងៃ
វិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាសព្វថ្ងៃ @REUTERS

ក្រសួង​រៀប​ចំ​ដែន​ដី នគ​រូប​នីយ​កម្ម និង​សំណង់ បាន​តាក់​តែង​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្តី​ពី​សំណង់ ដើម្បី​គ្រប់​គ្រង​ការ​សាង​សង់​នានា​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។ សង្គម​ស៊ីវិល​ដែល​ធ្វើ​ការងារ​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​វិស័យ​សំណង់ និង អ្នក​នយោបាយ​វ័យ​ក្មេង​បាន​លើក​ឡើង​ដូច​គ្នា​ថា ការ​មាន​ច្បាប់​នេះ គឺ​ល្អ​ហើយ ប៉ុន្តែ​ពួក​គេ​នៅ​មាន​ការ​ព្រួយ​បារម្ភ​លើ​ការ​អនុវត្ត​។ ការ​អនុវត្ត​ដែល​ជា​រឿង​សំខាន់​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ឱ្យ​ច្បាប់​នេះ​មាន​ប្រសិទ្ធ​ភាព​។