​អ្នក​វិភាគ​៖ កម្ពុជា​មាន​ការ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​ក្នុង​ការ​ឆ្លើយ​តប​នឹង​របាយ​ការណ៍​ ស្តី​ពី​ការ​ផ្អាក​ការ​អនុ​គ្រោះ​EBA​

សំឡេង ០៩:០៨
ទង់ជាតិកម្ពុជា (រូបតំណាង)
ទង់ជាតិកម្ពុជា (រូបតំណាង) @Internet

គណៈ​កម្មការ​អឺរ៉ុប​ បាន​ទុក​ពេល​មួយ​ខែ​ទៀតឲ្យ​​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ​ដើម្បី​​ឆ្លើយ​តប​​ចំពោះរបាយការណ៍​បឋម​ ស្តី​ពី​លទ្ធផល​នៃ​ការ​ស៊ើប​អង្កេត​ ​ ក្រោម​នីតិវិ​ធីសម្រាប់​ការ​ដក​ហូត​បណ្តោះអាសន្ន​នូវ​ការ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ​ពាណិជ្ជកម្ម​អ្វីៗ​គ្រប់​យ៉ាង​លើក​លែង​តែ​អាវុធ (EBA)។ អ្នក​តាម​ដាន​សភាពការណ៍​យល់ថា រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​មានការ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​ក្នុង​ការ​ឆ្លើយតប​នឹង​របាយការណ៍នេះ ព្រោះ​ដើម្បី​រក្សា​ផល​ប្រយោជន៍​EBAផង និង​កុំឲ្យ​ប៉ះពាល់​ដល់​មុខ​មាត់​ផង​។