ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​បញ្ហា​កូរ៉ូ​ណា​៖ ​អ្នក​ឃ្លាំ​មើល​ចង់​ឃើញ​ក្រសួង​សុខា​ភិបាល​បង្កើន​ទំនុក​ចិត្ត​ដល់​ប្រជា​ជន​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

បន្ទាប់ពីក្រសួង​សុខាភិបាល​កម្ពុជាអះអាងថា​រក​មិន​ឃើញ​វីរុសកូរ៉ូណាទៅ​លើ​​អ្នក​ទេសចរណ៍​នៅលើ​កប៉ាល់​ដែល​ចូលចត​នៅខេត្តព្រះសីហនុ ប៉ុន្តែ​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​បានរកឃើញ​មេរោគ​កូរ៉ូណា​នេះទៅ​លើ​ស្ត្រី​ម្នាក់​ជនជាតិ​អាមេរិកាំងវ័យ៨៣ឆ្នាំ ពេល​ទៅ​ដល់​ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។ ​បញ្ហានេះត្រូវបាន​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​បណ្តាញ​សង្គម​ជាច្រើន​នាំចោទ​ឡើង​ថាមកពីហេតុអ្វី? ប៉ុន្តែអ្នក​ឃ្លាំ​មើល​ចង់​ឃើញក្រសួងសុខាភិបាល​កម្ពុជា​បង្កើនទំនុកចិត្ត​​ដល់​ប្រជាជនបន្ថែមទៀត។ 

រូបរាងរបស់កូរ៉ូណាវិរុស
រូបរាងរបស់កូរ៉ូណាវិរុស @Internet
មើលវគ្គផ្សេងទៀត