ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​គណ​បក្ស​ភាគ​ច្រើន​មិន​ហែ​ក្បួន​ឃោសនា​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​អាណត្តិ​ទី៣​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ថ្ងៃ​នេះ​គឺ​ជា​ថ្ងៃទី១ នៃ​ការ​ឃោសនា​បោះ​ឆ្នោត​ក្រុម​ប្រឹក្សា​អាណត្តិ​ទី៣ ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​រាជ​ធានី​ ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ខណៈ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​នឹង​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ទី២៦​ខែ​ឧសភា​សប្តាហ៍​ក្រោយ​នេះ​។ ប៉ុន្តែ​គណបក្ស​នយោបាយ​ភាគ​ច្រើន​ដែល​ចូលរួម​ការ​បោះ​ឆ្នោត រួម​ទាំង​គណបក្ស​កាន់​អំណាច​ផង​មិន​ធ្វើ​ការ​ហែ​ក្បួន​ឃោសនា​ទ្រង់​ទ្រាយ​ធំ​ឡើយ ស្រប​ពេល​ដែល​ការ​ឃោសនា​បោះ​ឆ្នោត​ត្រូវ​កាត់​បន្ថយ​ពី​១៥​ថ្ងៃ មក​នៅ​តែ​៨​ថ្ងៃ​ប៉ុណ្ណោះ​។ ហេតុអ្វី​បាន​ជា​គណបក្ស​នយោបាយ​មិន​ធ្វើ​ការ​ឃោសនា ដោយ​ហែក្បួន​ដូច​ការ​ឃោសនា​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​តំណាង​រាស្ត្រ​? 

ការឃោសនាគណបក្សនយោបាយកាលពីពេលកន្លងទៅ (រូបភាពឯកសារ)
ការឃោសនាគណបក្សនយោបាយកាលពីពេលកន្លងទៅ (រូបភាពឯកសារ) @RFI
មើលវគ្គផ្សេងទៀត