ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​សង្គ​ម​ស៊ីវិល​ថា ​ការ​បង្កើន​ថវិកា​អភិវឌ្ឍ ឃុំ សង្កាត់ ជា​ចំណុច​ចាប់​ផ្ដើម​ល្អ ​ប៉ុន្តែ​ទំហំ​ទឹក​ប្រាក់​នៅ​តិច​

សំឡេង ១០:៥៧
ការធ្វើការក្នុងឃុំ សង្កាត់ មួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (រូបតំណាង)
ការធ្វើការក្នុងឃុំ សង្កាត់ មួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (រូបតំណាង) សហការី

រដ្ឋា​ភិបាល​គ្រោង​ការ​បង្កើន​ថវិកា​អភិវឌ្ឍ ឃុំ សង្កាត់ ចន្លោះ​ពី​៧ម៉ឺន​ទៅ​១០ម៉ឺន​ដុល្លារ ផ្ដើម​ពី​ឆ្នាំ​២០២០​ដល់​ឆ្នាំ​២០២៣ ដែល​មាន​ ឃុំ ចំនួន​១៤១០ និង​សង្កាត់​ចំនួន​២៣៦​ ។ ការណ៍​នេះ ត្រូវ​បាន​សង្គម​ស៊ី​វិល​ទាញ​ភ្ជាប់​នឹង​គោល​នយោបាយ​របស់​អតីតបក្ស​ប្រឆាំង​ដែល​សន្យា​ទម្លាក់​ថវិកា​៥០​ម៉ឺន​ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ ឃុំ សង្កាត់​។ ប៉ុន្តែ​យ៉ាង​ណា​សង្គម​ស៊ីវិល​ស្វាគមន៍​ចំពោះ​ការ​បង្កើន​ថវិកា​អភិវឌ្ឍ ឃុំ សង្កាត់ ថា​ជា​ចំណុច​ចាប់​ផ្ដើម​ល្អ ប៉ុន្តែ​ទំហំ​ទឹក​ប្រាក់​ចន្លោះ​ពី​៧ម៉ឺន​ទៅ​១០ម៉ឺន​ដុល្លារ នេះ​តិច​នៅ​ឡើយ​។