ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​ក្រៅ​ពី​ហេតុ​ផល​សិទ្ធិ​មនុស្ស តើ​មាន​កត្តា​អ្វី​ទៀត ដែល​សហ​ភាព​អឺរ៉ុប​ដំណើរ​ការ​ផ្តាច់​ការ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ​ពី​កម្ពុជា​?​

សំឡេង ១០:៤០
សហភាពអឺរ៉ុប
សហភាពអឺរ៉ុប @សហការី

ហេតុផល​សិទ្ធិ​មនុស្ស និង​ប្រជាធិបតេយ្យ​ នៅកម្ពុជា គឺ​ជាកត្តា​ចំបង ដែល​សហភាព​អឺរ៉ុប​បានលើឡើង​ចំៗ ថា​ ជាមូលហេតុ​ ដែល​​ប្រទេស​លោក​សេរី​ទាំងនេះ យក​មក​ពីចារណាថា​តើ​គួរ​​បន្ត​ឬ​ក៏ផ្តាច់ការ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ​​ពី​កម្ពុជា។ ប៉ុន្តែ​ក្រៅ​ពីកត្តា​​ទាំងនេះ តើនៅមានកត្តា​​អ្វីទៀត ដែល​សហភាព​អឺរ៉ុប​លើក​យក​មក​ធ្វើ​ជាសំអាង​ហេតុ​?