ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​តើ​សេដ្ឋ​កិច្ច​កម្ពុជា និង​ពិភព​លោក​រង​ផល​ប៉ះពាល់​យ៉ាង​ណា បើ​មេរោគ Covid-19 ​មិន​ថយ​ឥទ្ធិ​ពល​?​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ការ​ភ័យ​ខ្លាច និង​ការ​រើស​អើង​គ្នា អំឡុង​ពេល​មេរោគ​កូរ៉ូណា ឬ​Covid-19 កំពុង​មាន​ការ​ឆ្លង​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​វូហាន​ប្រទេស​ចិន និង​រាល​ដាល​ដល់​ប្រទេស​ជា​ច្រើន​ទៀត​នៅ​លើ​ពិភព​លោក សេដ្ឋកិច្ច​ពិភព​លោក​ក៏​រង​នូវ​ការ​វាយ​ប្រហារ​ដោយ​សារ​វីរុស​នេះ​ផង​ដែរ​។ ដោយ​ឡែក​ប្រទេស​កម្ពុជា ដែល​មាន​ទំនាក់​ទំនង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ពាណិជ្ជកម្ម​ជាមួយ​ចិន​យ៉ាង​ជិត​ស្និទ្ធ ក៏​បាន​ជះ​ឥទ្ធិ​ពល​ដែរ​មក​លើ​សេដ្ឋ​កិច្ច​កម្ពុជា ខណៈ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ចិន​កំពុង​ប្រឈម​នូវ​ហានិភ័យ​។ 

ទីក្រុងភ្នំពេញនាពេលរាត្រី
ទីក្រុងភ្នំពេញនាពេលរាត្រី @Internet
មើលវគ្គផ្សេងទៀត