ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​តើ​ការ​ប្រកាស​ជំហរ​របស់​កម្ពុជា​ចំពោះ​បញ្ហា​នៅ​ហុង​កុង អាច​ចំណេញ​ ឬ ខាត ​ក្នុង​នយោបាយ​ការ​បរទេស​?​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ក្រសួង​ការ​បរទេស​កម្ពុជា​កាល​ពី​យប់​ថ្ងៃ​សៅរ៍ បាន​ប្រកាស​ជំហរ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ចំពោះ​បញ្ហា​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ហុង​កុង​។ ជា​ជំហរ​គាំទ្រ​នូវ​ចំណាត់​ការ​នានា​របស់​សមត្ថកិច្ច​ហុង​កុង​ទៅ​លើ​ក្រុម​បាតុករ ដើម្បី​រក្សា​សន្តិ​ភាព សន្តិ​សុខ និង សណ្តាប់​ធ្នាប់​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ហុង​កុង​។ ការ​ប្រកាស​ជំហរ​របស់​កម្ពុជា​នេះ ធ្វើ​ឡើង​ស្រប​ពេល​សហ​រដ្ឋ​អាមេរិក និង ប្រទេស​លោក​សេរី​ផ្សេង​ទៀត​កំពុង​តាម​ដាន​យ៉ាង​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ចំពោះ​បញ្ហា​នៅ​ហុង​កុង​នេះ​។​ ដូច្នេះ សម្រាប់​កម្ពុជា តើ​វា​អាច​ចំណេញ ឬ​ខាត នៅ​ពេល​កម្ពុជា​ប្រកាស​ជំហរ​គាំទ្រ​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​របស់​សមត្ថកិច្ច​ហុង​កុង​លើ​ក្រុម​បាតុករ​បែប​នេះ? 

បាតុកម្មដ៏ធំ នៅឯទីក្រុងហុងកុង
បាតុកម្មដ៏ធំ នៅឯទីក្រុងហុងកុង @REUTERS