ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​តើ​ក្រសួង​សុខាភិបាល​បាន​ធ្វើ​កិច្ចការ​របស់​ខ្លួន​ស្រប​ទៅ​នឹង​កំណែ​ទម្រង់​ស៊ី​ជម្រៅ​ដែរ​ឬ​ទេ?​

សំឡេង ១១:២៦
មន្ទីរពេទ្យបង្អែកមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (រូបតំណាង)
មន្ទីរពេទ្យបង្អែកមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (រូបតំណាង) @RFI

តាម​រយៈ​បញ្ហា ដែល​បាន​កើត​ឡើង​ជា​បន្ត​បន្ទាប់​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹង​វិស័យ​សុខា​ភិបាល​ទាំង​ក្នុង​ផ្នែក​រដ្ឋ និង​ផ្នែក​ឯកជន ធ្វើ​ឲ្យ​សាធារណៈ​ជន​មាន​ការ​រិះ​គន់ និង​ចោទ​សួរថា តើ​កម្ពុជា​បាន​ធ្វើ​កំណែរ​ទម្រង់​ប្រព័ន្ធ​សុខា​ភិបាល​របស់​ខ្លួន​ដែរ​ឬ​ទេ​? ការ​ងឿង​ឆ្ងល់​នេះ គឺ​ផ្តើម​ចេញ​ពី​ការ​ប្រកាស​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​របស់​រដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា ក្នុង​ការ​ធ្វើ​កំណែ​ទម្រង់​ស៊ីជម្រៅ​លើ​គ្រប់​វិស័យ​ទាំង​អស់ នៅ​ក្នុង​អាណត្តិ​ទី៦​នេះ​។