​កម្ពុជា​៖ ​គុណ​ភាព​ការងារ​កំពុង​មាន​ការ​កែ​លម្អ ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​មាន​គោល​នយោ​បាយ​ថ្មីៗ​ដើម្បី​ទាញ​ប្រយោជន៍​ពី​ទីផ្សារ​សកល​

សំឡេង ០៨:៥២
ទីក្រុងភ្នំពេញ
ទីក្រុងភ្នំពេញ @Internet

ធនាគារ​ពិភព​លោក​ឬWorld Bank បាន​ចេញ​ផ្សាយ​របាយការណ៍​របស់​ខ្លួន​កាលពីថ្ងៃអង្គារ​ម្សិលមិញ ដោយ​ព្យា​ករណ៍​ថា អនាគតការងារ​នៅកម្ពុជា​កំពុង​ស្ថិត​នៅលើ​ចំណុច​របត់មួយ ខណៈគុណភាពការងារ​កំពុង​មាន​ការ​កែ​លម្អ ប៉ុន្តែ​ចាំបាច់​ត្រូវ​មានគោល​នយោបាយ​ថ្មីៗទៀត​ដើម្បី​ទាញ​អត្ថ​ប្រយោជន៍ពីទីផ្សារ​សកល។ យ៉ាងណាក៏ដោយ​អ្នក​ដែល​មាន​ចំណេះជំនាញទាប​នឹង​រង​ការ​ប៉ះពាល់​ ប្រសិន​បើ​ការ​ផលិត​សម្លៀក​បំពាក់​​នឹងធ្លាក់ចុះ​​នៅក្នុង​ទសវត្សន៍​ខាងមុខ​ដោយ​សារតែ​និន្នាការ​ធំៗ​ដែល​កើត​ឡើង​គឺ​លទ្ធភាព​នៃការ​បាត់​បង់​ភាពអនុគ្រោះ​ពន្ធគយ​ពីសហភាពអឺរ៉ុប និង​អាមេរិក។