ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​តើ​គួរ​បញ្ចប់​ចំណាត់​ការ​ប្រឆាំង​នឹង​អតីត​អ្នក​យក​ព័ត៌មាន​វិទ្យុ​អាស៊ី​សេរី​បាន​ទេ ខណៈ​រដ្ឋាភិបាល​បើក​ភ្លើង​ខៀវ​ឲ្យ​វិទ្យុ​បរទេស​នេះ​មាន​ការិយាល័យ​នៅ​ស្រុក​ខ្មែរ​ឡើង​វិញ​?​

សំឡេង ០៩:០០
វិទ្យុអាស៊ីសេរី
វិទ្យុអាស៊ីសេរី @RFA

ខណៈសាលាឧទ្ធណ៍​បើក​សវនាការ​លើ​សំណុំរឿង​អតីត​អ្នកយក​ព័ត៌មាន​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃនេះ ក្រុម​អ្នក​សារព័ត៌មាន​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា និង​អង្គការ​ឃ្លាំ​មើល​សិទ្ធិ​មនុស្ស Human Rights Watch បាន​ទទូច​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​កម្ពុជា ទម្លាក់​ចោល​ការ​ចោទ​ប្រកាន់​លើ​អតីត​អ្នក​យក​ព័ត៌មាន​ទាំង​២រូប​នេះ​។ ជាមួយ​គ្នា​នោះ ក៏​មាន​សំណួរ​បាន​ចោទ​ឡើង​ថា តើ​ល្មម​ដល់​ពេល​ដែល​ត្រូវ​បញ្ចប់​ចំណាត់​ការ​ប្រឆាំង​នឹង​អ្នក​យក​ព័ត៌មាន​ទាំង​ពីរ​នាក់​នេះ​បាន​ទេ ខណៈ​រដ្ឋាភិបាល​បើក​ភ្លៀវ​ខៀវ​ឲ្យវិទ្យុVOA និង​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី មាន​ការិយាល័យ​នៅ​ស្រុក​ខ្មែរ​ឡើង​វិញ​?