ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​សង្គម​ស៊ីវិល​៖ ​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​លើ​អ្នក​ជិះ​ម៉ូតូ​គ្មាន​មួក​សុវត្ថិ​ភាព ​គួរ​តែ​មាន​តម្លា​ភាព ​និង​ជាប់​លាប់​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៩ ខែ​សីហា ​ទៅ ប៉ូលិស​ចរាចរណ៍នឹង​ផាក​ពិន័យ​អ្នក​ជិះ​ម៉ូតូ មិន​ពាក់​មួក​សុវត្ថិភាព​ចំនួន​១៥,០០០​រៀល នឹង​តម្រូវ​ឲ្យ​រក​មួក​សុវត្ថិភាព​មក​ពាក់​សិន ទើប​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​បន្ត​ដំណើរ​។ នេះ​បើ​តាម​ការ​បញ្ជាក់​របស់​មន្ត្រី​ជាន់​ខ្ពស់​នាយកដ្ឋាន​នគរបាល​ចរាចរណ៍​។ សង្គម​ស៊ីវិល​ស្វាគមន៍​ចំណាត់​ការ​នេះ តែថាសមត្ថកិច្ចគួរតែអនុវត្តឲ្យមានតម្លាភាព និងអនុវត្តឲ្យបានជាប់លាប់ទាំងថ្ងៃ និងយប់។ 

​គ្រោះ​ថ្នាក់​ចរាចរណ៍​​នៅ​តាម​ដង​ផ្លូវកាលពីពេលកន្លងទៅ (រូបភាពឯកសារ)
​គ្រោះ​ថ្នាក់​ចរាចរណ៍​​នៅ​តាម​ដង​ផ្លូវកាលពីពេលកន្លងទៅ (រូបភាពឯកសារ) @សហការី