ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​កម្ពុជា​កំពុង​រឹត​បន្តឹង​ការ​ផ្តល់​សញ្ជាតិ​ដល់​ជន​បរទេស​?​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

វៀតណាម​បាន​ស្នើ​ដល់​ភាគី​កម្ពុជា​ឱ្យ​ផ្តល់​សញ្ជាតិ​ដល់​ជន​ជាតិ​វៀត​ណាម​ដែល​កំពុង​រស់​នៅ​លើ​ទឹកដី​របស់​កម្ពុជា​។ ការ​ស្នើ​នេះ ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ក្នុង​សន្និសីទ​លើក​ទី៧ នៃ​គណៈ​កម្មការ​កិច្ច​ការ​បរទេស​សភា កម្ពុជា ឡាវ និង​វៀត​ណាម (CLV)នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​វៀត​ណាម​។ ប៉ុន្តែ​កម្ពុជា​តាម​រយៈ​តំណាង​សភា​ដែល​បាន​ទៅ​ចូល​រួម​សន្និ​សិទ​នេះ បាន​បដិសេធ​ដាច់​ណាត់ ហើយ​ថា បើ​ជន​ជាតិ​វៀត​ណាម​ណា​ដែល​ចង់​បាន​សញ្ជាតិ​ខ្មែរ​ត្រូវ​ដាក់​ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​តាម​នីតិ​វិធី​ច្បាប់​។ តើ​នេះ កម្ពុជា​កំពុង​រឹត​បន្តឹង​ការ​ផ្តល់​សញ្ជាតិ​ដល់​ជន​បរទេស ជា​ពិសេស​ជន​ជាតិ​វៀត​ណាម​ឫ​? 

ទង់ជាតិកម្ពុជា (រូបតំណាង)
ទង់ជាតិកម្ពុជា (រូបតំណាង) @Internet