ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​តើ​សន្ធិ​សញ្ញា​ព្រំ​ដែន​កម្ពុជា​និង​វៀត​ណាម​អាច​សើ​រើ​ឡើង​វិញ​បាន​ទេ​?​

សំឡេង ១១:៣៣
ផែនទីផ្ទៃដីភាគខាងលើនៃប្រទេសកម្ពុជា (រូបតំណាង)
ផែនទីផ្ទៃដីភាគខាងលើនៃប្រទេសកម្ពុជា (រូបតំណាង) @Internet

មន្ត្រី​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល និង​អ្នក​វិភាគ​មួយ​ចំនួន​បាន​នាំ​គ្នា​កាន់​ទុក្ខ​និង​បង្ហាញ​ពី​ការ​មិន​ពេញ​ចិត្ត ក្រោយ​ពី​ច្បាប់​ស្តីពី​សន្ធិ​សញ្ញា​បំពេញ​បន្ថែម​១៩៨៥ និង​២០០៥ ត្រូវ​បាន​ព្រះ​មហាក្សត្រ ចេញ​ព្រះ​រាជ​ក្រម​ប្រកាស​ឱ្យ​ប្រើ​នៅ​ថ្ងៃទី៥ខែធ្នូ។ ដំណាល​គ្នា នឹង​ការ​កាន់​ទុក្ខ​នេះ មតិ​ខ្លះ​បាន​សួរ​ត្រឡប់​ទៅ​វិញ​ថា ពួក​គេ​កាន់​ទុក្ខ​ដោយ​សំអាង​ទៅ​លើ​អ្វី? និង​ថា​តើ​សន្ធិ​សញ្ញា​ព្រំដែន​កម្ពុជា​និង​វៀត​ណាម​អាច​សើរើ​ឡើង​វិញ​បាន​ទេ នៅ​ពេល​មាន​មតិ​មិន​ពេញ​ចិត្ដ​ដូច្នេះ​?