ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​នៅ​ពេល​ជន​ជាតិ​វៀត​ណាម​ទទួល​បាន​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ភាសា​និង​វប្បធម៌​ខ្មែរ​ ពល​រដ្ឋ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​ក៏​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ដូច​គ្នា​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ជនជាតិវៀតណាម​ចំនួន​៣៦​នាក់ បានចូល​រៀន​ក្នុង​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​មួយ​នៅ​ឯ​ខេត្ត​តា​កែវ​ ​មុន​ពួកគេ​ចូល​សញ្ជាតិ​ខ្មែរ។​ វគ្គ​ដំបូង​ដែល​មាន​រយៈ ​ពេល​៣ខែ នេះ​គឺបង្រៀន​ពួកគេ​ឲ្យ​ចេះ​និយាយ​ភាសា​ខ្មែរ យល់​ដឹង​ពី​វប្បធម៌ ប្រវត្តិ​សាស្ត្រ និង​ច្បាប់​របស់​កម្ពុជា​។ ​នេះ​បើ​តាម​ទី​ភ្នាក់​សារ​ព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​VNA​។ នៅពេលដែល​ជនជាតិ​វៀតណាម​រស់​នៅ​លើ​ទឹក​ដីកម្ពុជា​ទទួល​បាន​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​បែប​នេះ តំណាង​សមាគម​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម លើក​ឡើង​ថា ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ជា​ម្ចាស់​កំណើត​នៅ​កម្ពុជា​ក្រោម​ក៏​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ដូច​គ្នា​នេះ​ដែរ​។ 

ទង់ជាតិកម្ពុជា (រូបតំណាង)
ទង់ជាតិកម្ពុជា (រូបតំណាង) @Internet