ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​តើ​អំពើ​ជួញ​ដូរ​មនុស្ស​មាន​ការ​កើន​ឡើង ឬ ​សមត្ថ​កិច្ច​កម្ពុជា​មាន​ស្នាដៃ​បង្រ្កាប​បាន​ច្រើន​ជាង​មុន​?​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​ក្នុង​ឆមាស​ទី១ ឆ្នាំ២០១៩ សមត្ថកិច្ច​ពាក់​ព័ន្ធ​របស់​កម្ពុជា បាន​បង្ក្រាប​អំពើ​ជួញ​ដូរ​មនុស្ស និង​អំពើ​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​ផ្លូវ​ភេទ សរុប​បាន​៧៨​ករណី លើ​៦២​ករណី ពោល​កើន​ឡើង​១៦​ករណី ស្មើ​នឹង​២៥%។ ការ​បង្រ្កាប​អំពើ​ជួញ​ដូរ​មនុស្ស មាន​ការ​កើន​ឡើង​នេះ គឺ​ស្រប​ពេល​ក្រសួង​ការ​បរទេស​អាមេរិក​បាន​ទម្លាក់​ចំណាក់​ថ្នាក់​ប្រទេស​កម្ពុជា​មួយ​លេខ​ទៀត​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៩​នេះ​។ តើ​អំពើ​ជួញ​ដូរ​មនុស្ស​មាន​ការ​កើន​ឡើង​ឬ សមត្ថកិច្ច​កម្ពុជា​មាន​ស្នាដៃ​បង្រ្កាប​បាន​ច្រើន​ជាង​មុន​? 

ការចុះបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សកាលពីពេលកន្លងទៅ (រូបភាពឯកសារ)
ការចុះបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សកាលពីពេលកន្លងទៅ (រូបភាពឯកសារ) @ការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស
មើលវគ្គផ្សេងទៀត