​ហេតុ​អ្វី​ត្រូវ​ហាម​ឃាត់​មិន​ឲ្យ​និយាយ​រឿង​នយោបាយ​នៅ​តាម​សាលា​រៀន​?​

សំឡេង ១២:០១
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ ហង់ ជួនណារ៉ុន
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ ហង់ ជួនណារ៉ុន @Internet

ឆ្លើយតប​នឹង​សំណួរ​របស់​ឧត្តម​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ពិគ្រោះ និង​ផ្តល់​យោបល់ កាលពីថ្ងៃចន្ទ លោក ហង់ ជួនណារ៉ុន រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន និងកីឡា គូស​បញ្ជាក់​ថា សិស្សា​នុ​សិស្ស មិន​អាច​ជជែក​អំពី​រឿង​នយោ​បាយ ក្នុង​សាលា​រៀន​បាន​ទេ ពី​ព្រោះ​សាលា​ជា​កន្លែង​អព្យា​ក្រឹត​។ តែ​បើ​តាម​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ដដែល បើ​ចង់​ឲ្យ​មាន​ការ​ជជែក​គ្នា​រឿង​នយោបាយ​នៅ​តាម​សាលារៀន គឺ​ត្រូវ​ធ្វើ​វិសោធន​កម្មច្បាប់ ដែលហាមឃាត់នោះលុបចោលជាមុនសិន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហេតុអ្វីត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យនិយាយរឿងនយោបាយនៅតាមសាលារៀន?