ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​កម្ពុជា​​​​​ចង់​បង្កើត​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​សេរី​ជាមួយ​កូរ៉េ នៅ​ចំពោះ​មុខ​ភាព​មិន​ប្រាកដ​ប្រជា​នៃ​EBA​?​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ក្រសួង​ពាណិជ្ជ​កម្ម​កម្ពុជា និង​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង នៅ​ថ្ងៃទី២៥​ខែវិច្ឆិកា​នេះ បាន​ចុះ​ហត្ថ​លេខា​លើ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​រួម​ស្តី​ពី​ការ​ចាប់​ផ្តើម​ការ​សិក្សា​លទ្ធ​ភាព​ក្នុង​ការ​បង្កើត​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ពាណិជ្ជ​កម្ម​សេរី​ទ្វេ​ភាគី កម្ពុជា-កូរ៉េ​។ ការ​ចុះ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​នេះ​ធ្វើ​ឡើង បន្ទាប់​ពី​ក្រុម​ការងារ​បច្ចេក​ទេស​នៃ​ប្រទេស​ទាំង​ពីរ​ជា​បន្ត​បន្ទាប់​លើ​នីតិ​វិធី​ចរចា​។ តើ​កម្ពុជា​កំពុង​បង្កើត​ការកិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​សេរី​នៅ​ចំពោះ​មុខ​ភាព​មិន​ប្រាកដ​ប្រជា​EBA​ឬ​? 

ទង់ជាតិកម្ពុជា (រូបតំណាង)
ទង់ជាតិកម្ពុជា (រូបតំណាង) @Internet
មើលវគ្គផ្សេងទៀត