​តើ​ឆ្នាំ​២០​២០ នយោបាយ​កម្ពុជា​នឹង​ឡើង​កំដៅ​ឬ​ចុះ​ត្រជាក់​មក​វិញ​?​

សំឡេង ១១:៣៩
ទង់ជាតិកម្ពុជា (រូបតំណាង)
ទង់ជាតិកម្ពុជា (រូបតំណាង) @Internet

នៅ​សល់​តែ​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​ទៀត​ប៉ុណ្ណោះ ឆ្នាំ​ចាស់​ឆ្នាំ​សកល​២០១៩​នឹង​ឈាន​ដល់​ទី​បញ្ចប់ ហើយ​ឆ្នាំ​ថ្មី​២០២០ នឹង​ចូល​មក​ដល់​។ ជុំវិញ​បញ្ហា​ឆ្នាំ​ចាស់​ផ្លាស់​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​នេះ មាន​ការ​ចោទ​សួរ​ថា តើ​ស្ថាន​ការណ៍​នយោបាយ​កម្ពុជា​រវាង​ឆ្នាំ​ចាស់​និង​ឆ្នាំ​ថ្មី​២០​២០​ខាង​មុខ មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​យ៉ាង​ណា​នោះ អ្នក​តាម​ដាន​នយោបាយ​កម្ពុជា បាន​មើល​ឃើញ​ប្រហាក់​ប្រហែល​គ្នា និង​មាន​ទស្សនៈ ដោយ​ឡែកៗ​ពី​គ្នា​ផង​ដែរ​។