ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​តើ​កម្ពុជា​គួរ​ព្រួយ​បារម្ភ​ពី​បញ្ហា​សង្រ្គាម​ពាណិជ្ជ​កម្ម​រវាង​សហ​រដ្ឋ​អាមេរិក និង​មហា​យក្ស​ចិន​ដែរ​ឫ​ទេ​?​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

សង្រ្គាម​ពាណិជ្ជកម្ម​រវាង​សហរដ្ឋ​អាមេរិក និង មហា​យក្ស​ចិន​នា​រយៈ​ពេល​ចុង​ក្រោយ​នេះ បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​ភ្ញាក់​ផ្អើល​យ៉ាង​ខ្លាំង​ដល់​ពិភព​លោក​ទាំង​មូល​។ ប្រទេស​តូចៗ​ខ្លះ​បាន​សម្តែង​នូវ​ការ​ព្រួយ​បារម្ភ​ខ្លាច​ក្រែង​សង្គ្រាម​ពាណិជ្ជកម្ម​នេះ​ប៉ះ​ពាល់​ដល់​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​ខ្លួន​។ យ៉ាង​ណា​មិញ កម្ពុជា​ក៏​ដូច្នេះ​ដែរ​។ អ្នក​នាំ​ពាក្យ​រដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា​បាន​អះអាង​ថា ពេល​នេះ​កម្ពុជា​មិន​ទាន់​ទទួល​រង​ផល​អវិជ្ជមាន​ណា​មួយ​ពី​សង្រ្គាម​ពាណិជ្ជ​កម្ម​នៃ​មហា​អំណាច​ទាំង​ពីរ​នេះ​ទេ តែ​ក៏​បាន​ត្រៀម​ខ្លួន​ទប់​ទល់​ហើយ​ដែរ​។ ប៉ុន្តែ​អ្នក​ជំនាញ​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​វិញ លើក​ឡើង​ថា កម្ពុជា​មិន​គួរ​ព្រួយ​បារម្ភ​ពេក​ទេ ព្រោះ​កម្រិត​សង្គ្រាម​ពាណិជ្ជ​កម្ម​ត្រឹម​តែ​ប៉ុណ្ណេះ​មិន​ប៉ះពាល់​អ្វី​ជា​ដុំ​កំភួន​ដល់​កម្ពុជា​ឡើយ​វៀរ​លែង​តែ​ឈាន​ទៅ​ធ្ងន់​ធ្ងរ​ជាង​នេះ​។ 

ទង់​ជាតិ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក និង​ទង់​ជាតិ​ចិន (រូបតំណាង)
ទង់​ជាតិ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក និង​ទង់​ជាតិ​ចិន (រូបតំណាង) @Internet