ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​ដំណោះ​ស្រាយ​បន្ទាន់ ដើម្បី​សង្រ្គោះ​រោង​ចក្រ​កាត់​ដេរ​នៅ​កម្ពុជា​កុំ​ឱ្យ​បិទ​ទ្វារ​ព្រោះ​ខ្វះ​វត្ថុ​ធាតុ​ដើម​?​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ម្សិល​មិញ អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ក្រសួង​ការងារ​បាន​ថ្លែង​ឱ្យ​ដឹង​ថា មាន​រោង​ចក្រ​កាត់​ដេរ​ចំនួន​១០​ហើយ បាន​ចាប់​ផ្តើម​ស្នើ​ព្យួរ​ការងារ ក៏​ប៉ុន្តែ​មិន​មែន​ជា​ការ​ព្យួរ​ទាំង​ស្រុង​នោះ​ទេ។ លោក​វាយ​តម្លៃ​ថា រោង​ចក្រ​វាយន​ភណ្ឌ​ប្រមាណ​ជា ២០០​រោង​ចក្រ នឹង​ជួប​បញ្ហា​ខ្វះ​វត្ថុ​ធាតុ​ដើម ហើយ​នឹង​ប៉ះ​ពាល់​ដល់​កម្មករ​ប្រមាណ​ជា ១៦ម៉ឺន​នាក់​។ ដូច្នេះ នៅ​ក្នុង​ស្ថាន​ភាព​បន្ទាន់​បែប​នេះ តើ​កម្ពុជា​គួរ​ដំណោះ​ស្រាយ​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ​ទៅ ដើម្បី​ទប់​ទល់​កុំ​ឱ្យ​មាន​រោង​ចក្រ​បិទ​ទ្វារ និង​ព្យួរ​ការងារ​កម្មករ​? 

វិស័យកាត់ដេរក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (រូបភាពតំណាង)
វិស័យកាត់ដេរក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (រូបភាពតំណាង) @REUTERS