ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​បើ​មាន​ច្បាប់​ការពារ​អ្នក​ស្រលាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា គឺ​ជា​ការ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ឲ្យ​មាន​អ្នក​ស្រលាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា​កាន់​តែ​ច្រើន​ឬ?​

សំឡេង ០៩:៣០
ទង់តំណាងអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា
ទង់តំណាងអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា @Internet

ជា​ថ្មី​ម្តង​ទៀត ក្រុម​អ្នក​ស្រលាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា​បាន​ជួប​គ្នា​ទ្រង់​ទ្រាយ​ធំ​មួយ​កាល​ពីម្សិល​មិញ គឺជា​អ្វី​ដែល​ពួក​គេ​ជំរុញ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​តាក់​តែង​ច្បាប់​មួយ​ដើម្បី​ការពារ​ពួក​គេ។ ជាមួយ​គ្នា​នោះ ​មន្រ្តី​ជាន់​ខ្ពស់​រដ្ឋា​ភិបាល​ បាន​ស្វាគមន៍​ឲ្យមាន​ច្បាប់​ការពារ​អ្នក​ស្រលាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា ប្រសិន​ពុំ​មាន​សកម្ម​ភាព​ប្រឆាំង​តវ៉ា​ណា​មួយ​កើត​ឡើង​។ ប៉ុន្តែ​ក៏​មាន​សំណួរ​បាន​ចោទ​ឡើង​ថា បើ​មាន​ច្បាប់​ការពារ​អ្នក​ស្រលាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា គឺ​ជា​ការ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ឲ្យ​មាន​អ្នក​ស្រលាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា​កាន់​តែ​ច្រើន​ឬ​?