ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​រដ្ឋ​សភា​ឯក​បក្ស មួយ​ឆ្នាំ​ក្រោយ​ការ​បង្កើត​មាន​សកម្ម​ភាព​បែប​ណា​?​

សំឡេង ១១:៥៩
រដ្ឋសភាកម្ពុជា
រដ្ឋសភាកម្ពុជា @REUTERS

រដ្ឋសភា​នីតិកាល​ទី​៦ ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ជា​ផ្លូវ​ការ​ នៅដើមខែកញ្ញា​ឆ្នាំ២០១៨​បន្ទាប់​ពី​ការ​បោះ​ឆ្នោត​កាល​ពី​ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៩​។ គិត​រហូត​មក​ដល់​ពេល​នេះ រដ្ឋ​សភា ដែល​មាន​សមាជិក​សភា​ទាំង​អស់​មក​ពី​គណ​បក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​បាន​អនុម័ត​ច្បាប់​ជា​ច្រើន រួម​ទាំង​ច្បាប់​ដែល​មាន​ភាព​ចម្រូង​ចម្រាស់​ផង​។ អ្នក​តាម​ដាន​នយោបាយ​កម្ពុជា​មើល​ឃើញ​ថា ជាង​មួយ​ឆ្នាំ​មក​នេះ ស្ថាប័ន​នីតិ​បញ្ញត្តិ​របស់​កម្ពុជា​ហាក់​មិន​មាន​អ្វី​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​ដោយ​សារ​តែ​គ្មាន​វត្ត​មាន​សមាជិក​សភា​មក​ពី​បក្ស​ផ្សេង​ទៀត​។ រដ្ឋ​សភា​នីតិ​កាល​ថ្មី មួយ​ឆ្នាំ​ក្រោយ​ការ​បង្កើត​មាន​សកម្មភាព​បែប​ណា​?