ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​ការ​តម្លើង​ប្រាក់​បំណាច់​មុខ​ងារ​ដល់​ចៅ​ក្រម និង​ព្រះ​រាជ​អាជ្ញា អាច​ជួយ​ជម្រុញ​ឲ្យ​មាន​កំណែ​ទម្រង់​ប្រព័ន្ធ​យុត្តិ​ធម៌​ខ្មែរ​?​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

រដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា​កាល​ពី​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ បាន​ចេញ​អនុក្រឹត្យ​មួយ​ស្តី​ពី​ការ​តម្លើង​ប្រាក់​បំណាច់​ដល់​ចៅ​ក្រម និង​ព្រះរាជ​អាជ្ញា នៅ​ក្នុង​ចន្លោះ​ពី​៣សែនរៀល​ទៅ​៥សែនរៀល​ក្នុង​១ខែ ដែល​ការ​តម្លើង​ប្រាក់​បំណាច់​នេះ​ត្រូវ​បាន​អគ្គ​លេខា​ធិការ​នៃ​ឧត្តម​ក្រុម​ប្រឹក្សា​នៃ​អង្គ​ចៅ​ក្រម​ពិពណ៌នា​ថា​ជា​ការ​តម្លើង​ដូច​ជា​មន្ត្រី​រាជការ​នានា​ដែរ​។ ផ្តើម​ចេញ​ពី​ការ​តម្លើង​ប្រាក់​បំណាច់​ពី​លើ​ប្រាក់​បៀវត្សរ៍ ដែល​ច្រើន​រួច​ទៅ​ហើយ​នោះ មាន​ការ​ចោទ​សួរ​ថា តើ​ប្រសិទ្ធភាព​ការងារ​របស់​ចៅ​ក្រម ព្រះរាជ​អាជ្ញា មាន​កំរិត​ណា បន្ទាប់​ពី​មាន​កំណែរ​ទម្រង់​ប្រព័ន្ធ​យុត្តិធម៌ កន្លង​ទៅ​នេះ​។ 

ការតម្លើងប្រាក់បំណាច់មុខងារដល់ចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា អាចជួយជម្រុញឲ្យមានកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ខ្មែរ? (រូបតំណាង))
ការតម្លើងប្រាក់បំណាច់មុខងារដល់ចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា អាចជួយជម្រុញឲ្យមានកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ខ្មែរ? (រូបតំណាង)) @ google