ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​ហេតុ​អ្វី​ត្រូវ​មាន​ការ​ពិភាក្សា​ធ្វើ​វិសោធន​កម្ម​ច្បាប់​ស្តី​ពី​សមា​គម និង​អង្គ​ការ​មិន​មែន​រដ្ឋា​ភិបាល​នៅ​ពេល​នេះ​?​

សំឡេង ១២:០៨
ក្រសួងមហាផ្ទៃ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ក្រសួងមហាផ្ទៃ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា @ក្រសួងមហាផ្ទៃ

ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​នឹង​បើក​កិច្ច​ប្រជុំ​ពិគ្រោះ​យោបល់​លើ​សំណើ​ធ្វើ​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​ស្តី​ពី​សមាគម​និង​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋា​ភិបាល​នៅ​ថ្ងៃចន្ទ​ដើម​សប្តាហ៍​ក្រោយនេះ។ គម្រោង​បើក​កិច្ចប្រជុំ​ពិគ្រោះ​យោបល់នេះ​ធ្វើ​ឡើង​ក្រោយពី​ជំនួប​រវាង​ លោក ស ខេង ជាមួយ​តំណាង​អង្គការ​សមាគម ​លើក​ទី​២ នៅ​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ កាលពីថ្ងៃ​ទី​១៧ មករាឆ្នាំ២០១៩។ បើតា​ម​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​ច្បាប់ដែល​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើ​កាលពីឆ្នាំ​២០១៥​មក​នោះ មាន​មាត្រា​មួយ​ចំនួន​បាន​ចែង​រិត​ត្បិត​សេរីភាព​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋា​ភិបាល ធ្វើឲ្យ​រដ្ឋា​ភិបាល​មាន​ហេតុ​ផល​ដើម្បី​ផ្អាក​សកម្មភាព​អង្គការ សមាគម​មួយ​ចំនួន​នា​ពេល​កន្លង​មក​។ ហេតុអ្វី​ត្រូវ​មាន​ការ​ពិភាក្សា​ធ្វើ​វិសោធន​កម្ម​ច្បាប់​ស្តី​ពី​សមាគម និង​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋា​ភិបាល​នៅ​ពេល​នេះ​?