ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​តើ​ការ​បង្កើត​គណៈ​កម្មា​ធិការ​កម្ពុជា វាយ​តម្លៃ​លើ​សេរី​ភាព​សារ​ព័ត៌មាន នឹង​ជួយ​លើក​កម្ពស់​សេរី​ភាព​សារ​ព័ត៌មាន​?​

សំឡេង ១២:៥៤
ក្រុម​អ្នកកាសែត​យកព័ត៌​មានពី​ការប្រជុំ​សភា​ថ្ងៃ​ដំបូង​ ២៣ កញ្ញា នៅ​វិមាន​រដ្ឋ​សភា។
ក្រុម​អ្នកកាសែត​យកព័ត៌​មានពី​ការប្រជុំ​សភា​ថ្ងៃ​ដំបូង​ ២៣ កញ្ញា នៅ​វិមាន​រដ្ឋ​សភា។ Kem Gunawadh

សហ​ភាព​សហ​ព័ន្ធ​អ្នក​សារព័ត៌មាន​កម្ពុជា (ស.ស.ស.ក) បាន​ផ្ដួច​ផ្ដើម​គំនិត​បង្កើត «គណៈ​កម្មាធិការ​កម្ពុជា វាយ​តម្លៃ​សេរី​ភាព​សារ​ព័ត៌មាន» ហៅ​កាត់​ថា «ស៊ី​ម៉ា»។ គណៈ​កម្មាធិការ​នេះ គឺ​ជា​យន្ដ​ការ​ថ្មី​មួយ ដែល​នឹង​ដើរ​តួ​នាទី​ក្នុង​ការ​ឃ្លាំ​មើល និង​សរសេរ​របាយ​ការណ៍​វាយ​តម្លៃ អំពី​ស្ថាន​ភាព​និង​លំហរ​សេរី​ភាព​សារ​ព័ត៌មាន​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។ ប៉ុន្តែ​សម្រាប់​ប្រធាន​ក្លិប​អ្នក​កាសែត​មួយ​ចំនួន​នៅ​កម្ពុជា​បាន​ចោទ​សួរ​ថា តើ​គណៈ​កម្មា​ធិការ​នេះ អាច​ជឿ​ទុក​ចិត្ត​បាន​ដែរ​ឬ​ទេ​?