​អ្វី​ជា​មូល​ហេតុ​ដែល​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ចង់​បន្ត​អាណត្តិ​ឲ្យ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ពិគ្រោះ​យោបល់​?​

សំឡេង ១១:៣៦
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន @FB

លោក​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន សែន នៅ​រសៀល​ថ្ងៃទី ២៧​ខែធ្នូ បាន​កោតសរសើរ​ចំពោះ​សមិទ្ធិផល​របស់ក្រុម​ប្រឹក្សា​ពិគ្រោះ​ និង​ផ្តល់​យោបល់ និងបាន​លើកឡើង​ដែរថា នៅក្រោយឆ្នាំ​២០២៣ អាច​នឹង​ស្នើ​សុំ​ក្បាល​ម៉ាស៊ីន​គណបក្ស​សមាជិក​ឧត្តម​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ពិគ្រោះ និង​ផ្តល់​យោបល់ ដើម្បី​បន្ត​សុពល​ភាព​របស់​ស្ថាប័ន​មួយ​នេះ។ ក្រុម​ប្រឹក្សា​ពិគ្រោះ និង​ផ្តល់​យោបល់ ដែល​អ្នក​តាម​ដាន​សង្គម​កម្ពុជា និង​អង្គ​ការ​សង្គម​ស៊ីវិល មើល​ឃើញ​ថា​ជា​ស្ថាប័ន ដែល​មិន​អាច​ជំនួស​គណបក្ស​ប្រឆាំង​បាន​។ ដូច្នេះ ហេតុអ្វី​បាន​ជា​លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ចង់​បន្ត​អាណត្តិ​ឲ្យ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ពិគ្រោះ​យោបល់​?