ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​តើ​ការ​សាង​សង់​បុរី និងខុនដូ គួរ​តម្រូវ​ឲ្យ​ផ្សារ​ភ្ជាប់​នឹង​និយាម​បរិស្ថាន​ឬ​យ៉ាង​ណា​?​

សំឡេង ១១:៤២
ការសាងសង់សំណង់ទូទៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញ
ការសាងសង់សំណង់ទូទៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញ @REUTERS

ក្រសួង​បរិស្ថាន​បាន​រៀប​ចំ​កិច្ច​ប្រជុំ​ពិភាក្សា​មួយ​ជាមួយ​ម្ចាស់​បុរី និង​ខុនដូ ដើម្បី​រក​ដំណោះ​ស្រាយ​រួម​មួយ ដើម្បី​បង្កើត​យន្ត​ការ​រៀប​ចំ​ថែ​រក្សា ការពារ​និរន្តរ​ភាព​បរិស្ថាន​។ កិច្ច​ប្រជុំ​ពិគ្រោះ​យោបល់​នេះ ត្រូវ​គេ​មើល​ឃើញ​ថា ជា​ការ​គិត​គូ​មួយ ផ្នែក​បរិស្ថាន នៅ​ក្នុង​ការ​សាង​សង់​សំណង់​ផ្ទះ​ល្វែង វិឡា និង​ខុន​ដូ ដែល​កំពុង​មាន​ការ​រីក​ព្រោង​ព្រាធ​។ ការ​គិត​ពី​បញ្ហា​ប្រព័ន្ធ​លូ ប្រព័ន្ធ​ចំរោះ​ទឹក ការ​ញែក និង​គ្រប់​គ្រង​សំរាម ក៏​ដូច​ជា​ការ​សាង​សង់​តាម​បទ​ដ្ឋាន ដើម្បី​ឲ្យ​មាន​បរិស្ថាន និង​មាន​បរិយាកាស​ល្អ គឺ​ជា​រឿង ដែល​ត្រូវ​ជជែក​គ្នា និង​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​សាង​សង់​ទូទៅ ចាប់​ផ្តើម​គោរព​ឲ្យ​បាន​ខ្ជាប់​ខ្ជួន​នូវ​និយាម​បរិស្ថាន​។