ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

តើ​បញ្ហា​សំរាម​នៅ​ទី​ក្រុង​ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់​ ក្រោយ​រដ្ឋាភិបាល​កែ​ទម្រង់​លើ​ក្រុម​ហ៊ុន​គ្រប់​គ្រង​សំរាម​?​

សំឡេង ១០:០៣
សកម្មភាពប្រមូលសំរាមរបស់ក្រុមហ៊ុន ស៊ិនទ្រី (រូបភាពឯកសារ)
សកម្មភាពប្រមូលសំរាមរបស់ក្រុមហ៊ុន ស៊ិនទ្រី (រូបភាពឯកសារ) @Internet

ប្រមុខ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​លោក ​ហ៊ុន សែន ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​២​៥​ ខែ​តុលា​បាន​សម្រេច​ជា​ផ្លូវ​ការ ​ដក​ហូត​សិទ្ធិ​របស់​ក្រុម​ហ៊ុនស៊ី​ន​ទ្រី ​លើ​ប្រតិបត្តិការ​ប្រមូល​សំរាម​នៅ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ​ក្រោយ​ពី​បើក​ប្រតិបត្តិការ​អស់​រយៈ​១៧​ឆ្នាំ​។ ​បើ​តាម​លោក​នាយករដ្ឋ​មន្ត្រី ​ការ​ដក​ហូត​សិទ្ធិ​ពី​ក្រុម​ហ៊ុន​ស៊ិនទ្រី ​គឺ​ជា​ការ​ចាំបាច់​ ដើម្បី​ឲ្យ​រដ្ឋ​គ្រប់គ្រង​មួយ​រយៈ ​ទើប​បន្ទាប់​មក​ទើប​រៀប​ចំ​ឲ្យ​មាន​ក្រុមហ៊ុន​ថ្មី​ចំនួន​៤ ​មក​ដេញ​ថ្លៃ ​ដើម្បី​ប្រមូល​សំរាម​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ ​ដែល​នឹង​ត្រូវ​ចែក​ជា​៤​តំបន់​។ ​ដូច្នេះ ​តើ​បញ្ហា​សំរាម​នឹង​អស់​បញ្ហា ​ក្រោយ​រដ្ឋាភិបាល​កែ​ទម្រង់​លើ​ក្រុម​ហ៊ុន​គ្រប់គ្រង​សំរាម​នៅ​ភ្នំពេញ​?​