ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

​អ្នក​គ្រូ​នាង ផល្លា៖ ការ​ផ្ទេរ​ការ​គ្រប់​គ្រង​សាលា​ពិការ​ភ្នែក​និង​គ​ថ្លង់​ទៅ​ក្រសួង​អប់រំ គឺ​ផ្តល់​អត្ថ​ប្រយោជន៍​ច្រើន​ដល់​ការ​អប់រំ​កុមារ​ពិការ​

សំឡេង ១១:២២
អ្នកគ្រូ ​នាង ផល្លា ​ដែល​បង្រៀន​កុ​មារ​ពិការ​នៅ​អង្គការ​គ្រួសារថ្មី​
អ្នកគ្រូ ​នាង ផល្លា ​ដែល​បង្រៀន​កុ​មារ​ពិការ​នៅ​អង្គការ​គ្រួសារថ្មី​ RFI/ Siv Chana

នៅ​ព្រឹក​មិញ​នេះ សាលា​បង្រៀន​កុមារ​ពិការ​ភ្នែក និង គ ថង់ ត្រូវ​បាន​ផ្ទេរ​ការ​គ្រប់​គ្រង​ពី​អង្គការ​គ្រួសារ​ថ្មី​ទៅ​ឱ្យ​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡារ​ជា​ផ្លូវ​ការ​ហើយ​។ ដូច្នេះ នៅ​រាត្រី​នេះ លោក​គ្រូ​នាង ផល្លា នាយិកា​សាលា​បង្រៀន​កុមារ​ពិការ​ភ្នែក និង គ ថង់នេះ គឺ​ជា​ភ្ញៀវ​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់​យើង។ ឆ្លើយ​តប​នឹង​សំណួរ​របស់​វណ្ណ សុគន្ធា អ្នក​គ្រូ​នាង ផល្លា បាន​លើក​ឡើង​ថា ការ​ផ្ទេរ​ការ​គ្រប់​គ្រង​នេះ​គឺ​ផ្តល់​អត្ថ​ប្រយោជន៍​ច្រើន​ដល់​ការ​អប់រំ​កុមារ​ពិការ​ភ្នែក និង គ ថង់ ជា​ពិសេស គឺ​ផ្តល់​ការ​អប់រំ​ដល់​ពួក​គេ​ឱ្យ​ដូច​នឹង​កុមារ​ធម្មតា​ដែរ​។