ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

​លោក ហៃ ហ៊ុន​ឡេង​៖ «​ឱកាស​ការងារ​ថ្មីៗ ទាម​ទារ​ឲ្យ​អ្នក​រក​ការងារ​ធ្វើ​កាន់​តែ​មាន​គុណ​ភាព និង​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​»​

សំឡេង ១២:៣០
លោក ហៃ ហ៊ុនឡេង អនុប្រធានទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ នៃក្រសួងការងារ
លោក ហៃ ហ៊ុនឡេង អនុប្រធានទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ នៃក្រសួងការងារ @RFI

ក្រសួង​ការ​ងារ តាម​រយៈ​ទីភ្នាក់​ងារ​ជាតិ និង​មុខ​របរ នឹង​រៀប​ចំ​ពិព័រណ៌​ការងារ​ធំ​មួយ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៩ នៅ​ថ្ងៃទី២ និងទី៣ ខែ​វិច្ឆិកា​នេះ ដោយ​មាន​ក្រុម​ហ៊ុន សហ​គ្រាស​ឯក​ជន​ធំៗ​ចំនួន​១៥០ ចូល​រួម នៅ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​នេះ​។ លោក ហៃ ហ៊ុនឡេង នាយក​ទីភ្នាក់ងារ​ជាតិ​មុខ​របរ​ និង​ការ​ងារ នៃ​ក្រសួង​ការ​ងារ និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជា​ជីវៈ ថ្លែង​ថា ពិព័រណ៌​ការងារ​នេះ នឹង​ផ្តល់​ឱកាស​ការងារ​គ្រប់​ប្រភេទ​ដល់​យុវ​ជន​ខ្មែរ ប្រមាណ​២ម៉ឺន​មុខ​តំណែង និង​តម្រូវ​ឲ្យ​អ្នក​ស្វែង​រក​ការងារ​ធ្វើ កាន់​តែ​មាន​សមត្ថ​ភាព និង​បទ​ពិសោធន៍ ប្រកប​ដោយ​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​។