ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

​លោក កែវ វី៖ «​ផល​ប៉ះ​ពាល់​ដោយ​គ្រោះ​មហន្តរាយ​ធម្មជាតិ​រយៈ​ពេល​៤ខែ​កើន​ឡើង​ទ្វេ​ដង​»​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ស្ថាន​ភាព​គ្រោះ​ធម្មជាតិ​អាក្រក់​នៅ​ឆ្នាំ​នេះ រួម​មាន​ភាព​រាំង​ស្ងួត បាតុភូត​ព្យុះ​ភ្លៀង ខ្យល់​កន្ត្រាក់ ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ផល​ប៉ះពាល់​រយៈ​ពេល​៤ខែ​ដើម​ឆ្នាំ​នេះ ទៅ​លើ​ជីវិត​មនុស្ស សត្វ និង​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ បាន​កើន​ឡើង​ទ្វេ​ដង ធៀប​ទៅ​នឹង​រយៈ​ពេល​ដូច​គ្នា​កាល​ពីឆ្នាំ​ទៅ​។ លោក កែវ វី អ្នក​នាំ​ពាក្យ​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជាតិ​គ្រប់​គ្រង​គ្រោះ​មហន្តរាយ បាន​លើក​ឡើង​ថា ផល​ប៉ះពាល់​ដែល​បាន​កើន​ឡើង​ខ្លាំង​បែប​នេះ គឺ​ដោយ​សារ​ឆ្នាំ​នេះ សីតុណ្ហ​ភាព​មាន​ការ​កើន​ឡើង​កំដៅ​ខុស​ពី​ប្រក្រតី​។ 

លោក កែវ វី អ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ។
លោក កែវ វី អ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ។ @RFI