ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

​លោក លី សូវ៉ាន់​៖ ​ចិន​៣​នាក់​ដែល​ឆ្លង​មេរោគ​កូរ៉ូណា​ថ្មី អាច​ប្រហែល​ឆ្លង​ពេល​ធ្វើ​ដំណើរ​ចេញ​ពី​កម្ពុជា​ទៅ​ចិន​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​យើង​នៅ​រាត្រី​នេះ គឺ​លោក​លី សូវ៉ាន់ អ្នកនាំ​ពាក្យ​ក្រសួង​សុខា​ភិបាល​កម្ពុជា​។ ឆ្លើយ​តប​នឹង​ការ​ចុះ​ផ្សាយ​របស់​កាសែត​ជា​ភាសា​ចិន​មួយ​ដែល​ថា​មាន​ជន​ជាតិ​ចិន​៣នាក់​បាន​ឆ្លង​មេរោគ​កូរ៉ូណា​ក្រោយ​ចាក​ចេញ​ពី​កម្ពុជា​នោះ លោក​លី សូវ៉ាន់ បាន​លើក​ឡើង​ថា ពួក​គេ​ទាំង​នោះ​អាច​ប្រហែល​ឆ្លង​ពី​ជន​ជាតិ​ចិន​ដូច​គ្នា​ពេល​ធ្វើ​ដំណើរ​តាម​យន្ត​ហោះ ឫ ពេល​ទៅ​ដល់ និង​ស្នាក់​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ចិន​។ លោក​បន្ថែម​ថា ពេល​ស្នាក់​នៅ​កម្ពុជា ជន​ជាតិ​ចិន​ទាំង​៣នាក់​នេះ​ត្រូវ​បាន​ពិនិត្យ​សុខ​ភាព តែ​រក​មិន​ឃើញ​នូវ​រោគ​សញ្ញា​នៃ​មេរោគ​កូរ៉ូ​ណា​នេះ​នោះ​ទេ​។ 

លោកលី សូវ៉ាន់ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា
លោកលី សូវ៉ាន់ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា @RFI
មើលវគ្គផ្សេងទៀត