​លោក មាស សុភ័ណ្ឌ៖ «​សារព័ត៌មាន​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​មាន​ភាព​ឯករាជ្យ​ពេញ​លេញ​»​

សំឡេង ១២:១៣
លោក មាស សុភ័ណ្ឌ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មាន
លោក មាស សុភ័ណ្ឌ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មាន @RFI

ក្រោម​ប្រធាន​បទ «តួនាទី​ប្រកប​ដោយ​សក្តា​នុពល​របស់​សារព័ត៌មាន ក្នុង​ការ​គាំទ្រ​សន្តិភាព និង​ប្រជា​ធិបតេយ្យ​» ក្រសួង​ព័ត៌មាន បាន​សហការ​ជាមួយ​អង្គការ UNESCO បាន​ប្រារព្ធ​ពិធី​អបអរ​ទិវា​សេរីភាព​សារព័ត៌មាន​ពិភព​លោក​ដោយ​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពី​អ្នក​សារព័ត៌មាន​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​នៅ​ថ្ងៃ​ទី៣​ខែ​ឧសភា​នេះ​។ លោក មាស សុភ័ណ្ឌ អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ក្រសួង​ព័ត៌មានថ្លែង​ថា ការ​ដែល​មាន​ការ​អះអាង​ថា​មិន​មាន​សារព័ត៌មាន​ឯករាជ្យ​នៅ​កម្ពុជានេះ គឺ​ជា​ការ​មើល​មួយ​ជ្រុង​។ លោក​ថា តាម​ច្បាប់ ការ​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​មិន​ត្រូវ​បាន​ត្រួត​ពិនិត្យ​ជា​មុន​ទេ​។