ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

​លោកស្រី ម៉ារ អមរា៖ «​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា សង្ឃឹម​ថា​នឹង​មាន​ការ​គាំទ្រ​ច្រើន​ពី​អតិ​ថិជន​»​

សំឡេង ១១:២៦
លោកស្រី ម៉ារ អមរា អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្ដិ និងជាគណៈប្រធាននាយិកាប្រតិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុធនាគារអេស៊ីលីដា
លោកស្រី ម៉ារ អមរា អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្ដិ និងជាគណៈប្រធាននាយិកាប្រតិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុធនាគារអេស៊ីលីដា @RFI

ធនាគារ អេស៊ីលីដា កាល​ពី​សប្តាហ៍​មុន បាន​ទទួល​ការ​អនុញ្ញាត​ពី​ធនាគារ​ជាតិ​កម្ពុជា ឲ្យ​បន្ត​គម្រោង​បោះផ្សាយ​លក់​មូលបត្រ​កម្មសិទ្ធិ​លើក​ដំបូង​ជា​សាធារណៈនៅ​ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា។ ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី នឹង​ក្លាយ​ជា​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ​ទី​មួយនៅ​ប្រទេសកម្ពុជា ដែល​នឹង​ចុះ​បញ្ជី​លក់​ភាគហ៊ុន​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​ផ្សារ​មូលបត្រ​កម្ពុជា។ លោកស្រី ម៉ារ អមរា អនុ​ប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្ដិ និង​ជា​គណៈ​ប្រធាន​នាយិកា​ប្រតិបត្តិ​ហិរញ្ញ​វត្ថុធនាគារអេស៊ីលីដា ថ្លែងថាធនា​គារអេស៊ីលីដា គម្រោ​ងបោះផ្សាយលក់មូល​បត្រកម្មសិទ្ធិ​ជាសាធារណៈ​នេះ នឹងទទួ​លបានការគាំ​ទ្រពីសាធារណ​ជន ជាពិសេ​សអតិថិជន​របស់ធនាគារផ្ទា​ល់តែម្តង។