ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

​វេជ្ជ​បណ្ឌិត យ៉ិល ដារ៉ាវុធ​៖ «​ប្រជា​ជន​កម្ពុជា​នៅ​តែ​មាន​ហានិ​ភ័យ​ខ្ពស់​ប្រឈម​នឹង​ថ្នាំ​ជក់​»​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ការ​សិក្សា​ថ្មី​របស់​អង្គការ UNDP អង្គការ​សុខភាព​ពិភព​លោក(WHO) និង​លេខា​ធិការ​ដ្ឋាន​នៃ​អនុ​សញ្ញា​ស្តី​ពី​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ថ្នាំ​ជក់​នៃ​អង្គការ WHO រួម​ជាមួយ​អង្គការ RTI Internationalបាន​រក​ឃើញ​ថា​មាន​ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​ចំនួន​១៥០០០​នាក់ បាន​ស្លាប់​ជា​រៀង​រាល់​ឆ្នាំ ដោយ​សារ​ជំងឺ​ដែល​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ថ្នាំ​ជក់​។ មន្ត្រី​អង្គការ​សុខ​ភាព​ពិភព​លោក​ប្រចាំ​កម្ពុជា លោក​វេជ្ជបណ្ឌិត យ៉ិល ដារ៉ាវុធ ឲ្យ​ដឹង​ថា​កម្ពុជា​មាន​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​ថ្នាំជក់​ហើយ តែ​ការ​អនុវត្ត​នៅ​មិន​ទាន់​បាន​ពេញ​លេញ​នៅ​ឡើយ​។ 

វេជ្ជបណ្ឌិត យ៉ិន ដារ៉ាវុធ
វេជ្ជបណ្ឌិត យ៉ិន ដារ៉ាវុធ @RFI
មើលវគ្គផ្សេងទៀត