ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

​លោក ឌឹម សុវណ្ណ​រុំ​៖ ​ការ​ដែល គ.ជ.ប ​ក្លាយ​ជា​សមា​ជិក​ពេញ​សិទ្ធិ A-Web មាន​ន័យ​ថា គ.ជ.ប មាន​ការ​ទទួល​ស្គាល់​ជា​លក្ខណៈ​អន្តរជាតិ​

សំឡេង ១២:១៣
លោក ​ឌឹម ​សុវណ្ណារុំ ​អ្នក​នាំ​ពាក្យ គ.ជ.ប​​
លោក ​ឌឹម ​សុវណ្ណារុំ ​អ្នក​នាំ​ពាក្យ គ.ជ.ប​​ @RFI

គណៈ​កម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ហៅ​កាត់ថា គ.ជ.ប ទើប​តែ​បាន​ក្លាយ​ជា​សមាជិក​ពេញ​សិទ្ធិ​នៃ​សមាគម​ស្ថាប័ន​រៀប​ចំ​ការ​បោះឆ្នោត​ពិភព​លោក​ហៅកាត់ថា A-Web តាម​រយៈ​កិច្ច​ប្រជុំនៅប្រទេស​ឥណ្ឌា​ពី​ថ្ងៃទី២​ដល់​ថ្ងៃទី៥​ខែ​កញ្ញា​ម្សិល​មិញ​។ លោក ឌឹម សុវណ្ណរុំ ជា​សមាជិក និង​ជា​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​គ.ជ.ប បាន​លើក​ឡើង​ថា ការ​ដែល​គ.ជ.ប របស់​កម្ពុជា បាន​ក្លាយ​ជា​សមាជិក​ពេញ​សិទ្ធិ​ របស់​សមាគមA-Web មាន​ន័យ​ថា គ.ជ.ប មាន​ការ​ទទួល​ស្គាល់​ជា​លក្ខណៈ​អន្តរ​ជាតិ​។