ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

​លោក ច្រឹក សុខ​នីម​៖ «​វិស័យ​អចលន​ទ្រព្យ​កម្ពុជា​បន្ត​ឡើង​ខ្ពស់​រយៈ​ពេល​១០​ឆ្នាំ​ទៅ​មុខ​»​

សំឡេង ១១:៤៦
លោក ច្រឹក​ សុខនីម
លោក ច្រឹក​ សុខនីម សហការី

ស្ថាន​ភាព​វិស័យ​សំណង់ និង​អចលន​ទ្រព្យ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​តែ​មាន​សុខភាព​ល្អ និង​មាន​កំណើន​ទៅ​មុខ​។ លោក​ច្រឹក សុខនីម ប្រធាន​សមាគម​អ្នក​វាយ​តម្លៃ និង​ភ្នាក់ងារ​អចលន​វត្ថុ​កម្ពុជា បាន​លើក​ឡើង​ថា វិស័យ​សំណង់ និង​អចលន​ទ្រព្យ​កម្ពុជា បន្ត​ឡើង​ខ្ពស់​រយៈ​៥ឆ្នាំ ២ដង​បន្ថែម​ទៀត ក៏​ប៉ុន្តែ​វា​អាច​ប្រឈម​នូវ​ហានិភ័យ​ខ្លះ​។ ការ​អះអាង​របស់​លោក ច្រឹក សុខនីម ដូច្នេះ គឺ​ដោយ​សារ​តែ​មាន​ចរន្ត​នៃ​ការ​វិនិយោគ​ពី​បរទេស និង​វិនិយោគ​ក្នុង​ស្រុក រួម​នឹង​កត្តា​មួយ​ចំនួន​រួម​មាន តម្រូវ​ការ​ជាក់​ស្តែង​របស់​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ផ្ទះ​សម្បែង កត្តា​គាំទ្រ​ពី​ធនាគារ និង​កត្តា​ស្ថាន​ភាព​សេដ្ឋកិច្ច និង​នយោបាយ​។