​លោក ង៉ែត ជូ​៖ ​ឱន​ភាព​នៃ​កំណើន​សេដ្ឋ​កិច្ច​របស់​ចិន ​អាច​ជា​ឱកាស​សម្រាប់​កម្ពុជា​

សំឡេង ១០:៣៣
លោក ង៉ែត ជូ អ្នកពិគ្រោះនិងផ្តល់យោបល់ជាន់ខ្ពស់ផ្នែកទីផ្សារ ហៅកាត់ថា EMC
លោក ង៉ែត ជូ អ្នកពិគ្រោះនិងផ្តល់យោបល់ជាន់ខ្ពស់ផ្នែកទីផ្សារ ហៅកាត់ថា EMC @RFI

កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​ចិន ស្គាល់​​ឱនភាព​ទាប​បំផុត​មិន​ធ្លាប់​មាន គិត​ចាប់​តាំង​ពី​ឆ្នាំ​១៩៩២​មក​។ បើ​តាម​សេចក្ដី​របាយការណ៍ កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​ចិនមាន​​ត្រឹម​តែ ៦,២​ភាគរយ​ប៉ុណ្ណោះ ពី​ខែ​មីនា​ដល់​ខែ​មិថុនា​ឆ្នាំ​២០១៩​នេះ​​។ តាម​រយៈ​ឱនភាព​នៃ​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​នេះ មាន​ក្រុមហ៊ុន​ចិន​ចំនួន​ជិត​៣០០​ក្រុមហ៊ុន ដាក់​ពាក្យ​ក្ស័យ​ធុន​។ លោក ង៉ែត ជូ អ្នក​ជំនាញផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច ដែល​ជា​ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​យើង​នា​ថ្ងៃ​នេះ បាន​លើក​ឡើង​ថា ឱនភាព​នៃ​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​នៅ​ប្រទេស​ចិន អាចជា​ឱកាស​សម្រាប់​កម្ពុជា​។ មាន​ន័យ​ថា វា​អាច​រុញ​ច្រាន​​ឱ្យ​វិនិយោគិនចាក​ចេញ​ពី​ចិន ហើយ​​​មក​បោះ​ទុន​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា​ក៏​ថា​បាន​។