​លោក ឡែម​ឌឿន ​ដាឡឹម​៖ ឆ្នាំ​២០១៩​នេះ វិស័យ​អចលន​ទ្រព្យ​នឹង​បន្ត​មាន​ស្ថាន​ភាព​ល្អ​ប្រសើរ​

សំឡេង ១២:១៦
លោក ឡែមឌឿន ដាឡឹម អនុប្រធានសមាគមអ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យកម្ពុជា និងជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន អេតសឺលូសិន រៀលអ៊ីស្តេត
លោក ឡែមឌឿន ដាឡឹម អនុប្រធានសមាគមអ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យកម្ពុជា និងជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន អេតសឺលូសិន រៀលអ៊ីស្តេត @RFI

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​យើង​នៅ​រាត្រី​នេះ គឺ​លោក​ឡែមឌឿន ដាឡឹម អនុ​ប្រធាន​សមាគម​អ្នក​ជំនាញ​អចលន​ទ្រព្យ​កម្ពុជា និង​ជា​នាយក​ប្រតិបត្តិ​ក្រុមហ៊ុន អេត​សឺ​លូ​សិន រៀល​អ៊ី​ស្តេត​។ ចំពោះ​ស្ថាន​ភាព​អចលន​ទ្រព្យ​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​ថ្មី​នេះ លោក​ឡែម​ឌឿន ដា​ឡឹម បាន​មើល​ឃើញ​ថា នឹង​បន្ត​មាន​ភាព​ល្អ​ប្រសើរ ដោយ​សារ​តែ​ស្ថិរភាព​នយោបាយ និង ការ​យល់​ដឹង​លើ​ផ្នែក​នេះ​កាន់​តែ​ច្រើន​ពី​សំណាក់​ប្រជាពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​។