​លោក មាជ ​សុផាន់​ណា​៖ «​សូម​ប្រជាពល​រដ្ឋ​មាន​ការ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​ចំពោះ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ឱសថ​ដែល​មិន​មាន​ប្រភព​ច្បាស់​លាស់​»​

សំឡេង ១០:២៣
លោក មាជ សុផាន់ណា
លោក មាជ សុផាន់ណា @FB

គណៈ​កម្មាធិការ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​ផលិតផល​ក្លែង​ក្លាយ​បាន​បង្ហាញ​ពី​លទ្ធផល​ការងារ​របស់​ខ្លួន ក្នុង​ការ​បង្ក្រាប​ទីតាំង​លក់​ឱសថ សម័យ-បុរាណ​ចិន ចំនួន​៣​កន្លែង ដោយ​រក​ឃើញ​ប្រភេទ​ថ្នាំ​មិន​ប្រក្រតី​ជា​ច្រើន​។ លោក មាជ សុផាន់ណា រដ្ឋ​លេខា​ធិការ​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ និង​ជា​ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​ផលិត​ផល​ក្លែង​ក្លាយ បាន​ថ្លែង​ថា​សមត្ថកិច្ច​របស់​លោក បាន​បើក​ប្រតិបត្តិ​ការ​កាល​ពី​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ រិប​អូស​បាន​ផលិត​ផល​ថ្នាំ​ក្លែង​ក្លាយ និង​ថ្នាំ​មិន​មាន​ការ​ទទួល​ស្គាល់​នៅ​លើ​ទីតាំង​ទាំង​៣នេះ ដែល​ក្នុង​នោះ​ភាគ​ច្រើន​ជា​ថ្នាំ​លើក​កម្ពស់​សុខភាព​ផ្លូវ​ភេទ​។