ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

​លោក ប៊ុន ហុន៖ ​ការ​ធ្វើ​វិសោធន​កម្ម ច្បាប់​NGOs នៅ​តែ​បន្ត​ធ្វើ បើ​ទោះ​ត្រូវ​បាន​ស្នើ​ឲ្យ​និរាករណ៍​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

អង្គការសង្គម​ស៊ីវិល​នៅកម្ពុជា​ចំនួន​១០០​ស្ថាប័ន​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍មួយ​ម្សិលមិញ​ដោយ​ទទួចឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​ធ្វើ​និរាករណ៍ចោល ច្បាប់​ស្តី​ពី​សមាគម និង​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល បន្ទាប់​ពី​ជួបប្រជុំគ្នាលើក​៤​កន្លងមក​នៅតែ​មិនទាន់ឯកភាពគ្នា។ ប៉ុន្តែ​លោក ប៊ុន ហុន រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​ទទួល​បន្ទុកកិច្ចការនេះ ច្រានចោល​ការលើក​ឡើងនេះ ហើយថា​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ ​នៅតែ​បន្ត​ពិភាក្សាជាមួយ​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​តទៅទៀត ដោយ​មិនផ្អាក​ចោលឡើយ។ 

លោក ប៊ុន ហុន រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ
លោក ប៊ុន ហុន រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ @សហការី